Nowy instrument wsparcia dla inicjatyw lokalnych

http://www.bielanynaszemiasto.eu/nowy-instrument-wsparcia-dla-inicjatyw-lokalnych/

Inicjatywa lokalna jest nową formą współpracy samorządu z mieszkańcami, polegającą na wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Dzięki formule inicjatywy lokalnej Urząd m. st. Warszawy może wspierać działania nieformalnych grup, czyli np. sąsiadów, a nie jedynie podmiotów posiadających osobowość prawną – takich jak fundacje czy stowarzyszenia.

Wniosek z opisem planowanego przedsięwzięcia w formie pisma lub formularza może zostać złożony przez mieszkańców samodzielnie (wystarczą dwie osoby) lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, fundacji) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. parafii, klubu sportowego, z wyłączeniem spółdzielni socjalnych).

We wniosku trzeba opisać planowane przedsięwzięcie wraz z oszacowaniem kosztów, jakie zostaną poniesione podczas realizacji zadania – zarówno w postaci osobogodzin, czyli wyceny pracy mieszkańców, jak i wyceny tych kosztów, które w postaci rzeczy lub usług do projektu ma wnieść Miasto.

Szczegółowe informacje o inicjatywnie można znaleźć na stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl

Procedura aplikowania jest prosta. Zachęcamy do zgłoszenia swoich inicjatyw oraz do poszukiwania osób chętnych do współpracy za pomocą naszepo portalu. Aby przesłać zgłoszenie, prosimy o korzystanie z formularza zgłoszeniowego.

Zobacz także...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>